• info@2-challenge.com

Be Water!

When you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Water flows, creeps, drips, crashes, it is shapeless, formless, flexible. Be Water. (Bruce Lee)

Nu in tijden van Corona, in de zoektocht naar nieuwe gewoontes, de zoektocht naar een nieuwe job, bij een herstructurering op het werk, bij het verlies van een dierbare, het moeten ondergaan van een ziekte, de verhuis naar een nieuwe omgeving, … Hoe flexibel ben jij? Kan jij zijn wat je moet zijn om met de situatie om te gaan? Heb jij de veerkracht om telkens weer op te staan en te gaan voor wat je waard bent? Ieder van ons heeft een enorm potentieel in zich. We kunnen veel meer dan we denken of beseffen en het is de kunst om net die zaken in ons naar boven te halen die we nodig hebben in elke specifieke situatie.

Be water! Vind de discipline in jezelf om nieuwe gewoontes aan te kweken, wees overtuigd van je eigen competenties in de zoektocht naar een nieuwe job, denk ik mogelijkheden bij een herstructurering, wees dankbaar voor alle voorbije momenten bij het verlies van een dierbare, zoek opportuniteiten bij alles wat je nog wel kan ondanks je ziekte, vind je mogelijkheid tot verbondenheid in je nieuwe omgeving … En is dit altijd makkelijk? Neen, zeker niet, maar water vind ook altijd zijn weg, dus …
Be water! En weet dat alles wat je zoekt, alles wat je nodig hebt al in je zit!

Meer weten: https://www.2-challenge.com/coaching/request