• info@2-challenge.com

Selection

De juiste mensen aanwerven is cruciaal om uw bedrijf en expertise te laten groeien.

Door onze expertise in (project) management, consultancy, construction, market(ing) research, human resources en onze eerlijke en pragmatische aanpak, op maat van onze klanten, zijn we in staat om snel een beeld te vormen van uw noden naar consultancy en search & selection.

Ons succes is gebaseerd op de vertaling van uw noden voor wat betreft de job vereisten en de competenties en deze te laten overeenstemmen met de vaardigheden, motivatie, kennis en expertise van onze kandidaten.

2-Challenge kan u ondersteunen in uw volledige search project van definiëring van de vacature tot contractonderhandelingen met de nieuwe werknemer of in wel geselecteerde stappen in uw proces.

Bij het recruteren van high-level profielen of vakspecialisten is het belangrijk dat onze 2-Challenge consultants uw vereisten snel, discreet en continu analyseren, verstaan en hierop actie ondernemen.

Ons proces samen met onze toewijding en onze bereidheid om ook buiten de normale kantooruren te werken, geeft 2-Challenge net dat extra om de profielen te zoeken die u nodig heeft.

Wij werken volgens het “No Cure, No Pay” principe. Concreet betekent dit dat je pas betaalt wanneer de kandidaat effectief start. Wij nemen alle investeringen voor onze rekening; opmaken job specificatie, plaatsen van de advertentie op 7 verschillende job boards, technische & psychologische testen en de gesprekken met de kandidaten hier op kantoor.
Onze factuur wordt daarenboven pas opgemaakt bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.

Contacteer ons voor meer informatie over onze Search & Selection services en hoe we deze kunnen integreren met aanwervingscampagnes op info@2-challenge.com