• info@2-challenge.com

Manager Facilitaire Diensten

Functieomschrijving

Leidinggevende van facilitaire en technische diensten

Kunnen mee opgenomen worden in de verantwoordelijkheden:

 • Beheer van gebouwen
 • Patrimoniumbeheer
 • Beheer openbare wegen
 • Beheer openbare diensten
 • Technische diensten
 • Aankoopbeleid - budgetbeheer
 • Verzekeringen gerelateerd aan de verschillende diensten
 • ...

 

Profiel

Ervaring in facility management

Ervaring binnen management en project management

Technische en bouwkundige achtergrond

Kennis van wet op overheidsopdrachten is een grote meerwaarde

 

Jobgerelateerde competenties

 • Controleren of veiligheids- en exploitatievoorschriften en -procedures nageleefd worden (verkeerscirculatie, signalisatie, ...)
 • De exploitatiestrategie van de infrastructuur en herzieningen hieraan (helpen) vastleggen
 • Projecten, plannen, programma?s van aanpassingswerken en onderhoud uitwerken of aanbevelen (planning, technische studies, ...)
 • Menselijke en materiële middelen organiseren en onderhoudsoperaties coördineren aan wegeninfrastructuur, kunstwerken, gebouwen, ...
 • Leveranciers of dienstverleners selecteren Onderhandelen over contractvoorwaarden De geleverde diensten of producten controleren
 • De exploitatiebehoeften en –vereisten evalueren (aanpassingen, renovaties, aankopen) en technisch-economische oplossingen bepalen
 • Contracten met onderaannemers of leveranciers opvolgen en coördineren (verlengingen, nieuwe contracten, vervaldata, ...)
 • Schade analyseren (beschadigingen, weersomstandigheden, ...) en de gepaste acties ondernemen
 • Teams, diensten, afgevaardigden, directies, ... adviseren en technisch bijstaan
 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
 • Dienstverslagen opstellen en actualiseren (operaties, werkzaamheden, incidenten, aanpassingen, ...)
 • De activiteiten van een team coördineren Een organisatie leiden
 • De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de conformiteit van de uitbating van infrastructuur of gebouwen controleren (begaanbaarheid in de winter, herstellingen, ...)
 • Een project leiden

 

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken in een team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Commercieel zijn
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn

 

Vereiste studies

Master (MA)

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Minstens 5 jaar ervaring

Contract

 • Zelfstandige activiteit
 • Voltijds

Plaats tewerkstelling

Regio Kempen en regio Leuven

Aanbod

Marktconform loon

Uit te voeren in loondienst of als consultant

« Back