• info@2-challenge.com

projectleider Facility Management Public Sector

2-Challenge is op zoek naar een projectleider Facility Management Public Sector.

De projectleider staat in voor het behartigen van de bouwkundige en facilitaire noden van de interne klanten zoals cultuur, administratieve hoofdgebouwen, sport, politie, brandweer, openbaar domein.

Onze klant wil de conditie, kwaliteit en duurzaamheid van zijn uitgebreide gebouwenpatrimonium verbeteren en aan de hedendaagse en toekomstige normen laten voldoen.

Daarom investeert onze klant permanent in zijn gebouweninfrastructuur, en dit zowel in het gebouw als in de gebouwtechnieken.

Bij deze investeringsprojecten worden daken, buitenbeglazing, binnenafwerking, HVAC installaties, liften, elektriciteitsinstallaties, ed.… vernieuwd. Hierbij staat het verduurzamen van de gebouwen naar onderhoud en energieverbruik en een verbeterde gebruikskwaliteit voorop. Hiernaast zijn er regelmatig bouwkundige en technische aanpassingen nodig aan de bestaande gebouwinfrastructuur teneinde de gebouwen beter bij de veranderende invulling en noden van de gebruikers te laten aansluiten.

Functie-inhoud
 

· u doet voorstellen ter optimalisatie van de gebouwen en technische installaties, onder andere in functie van betrouwbaarheid, onderhoudskost en energiebesparing,

· u staat in voor het uitwerken van dossiers in functie van de uitvoering van onderhoudswerken aan het gebouwenpatrimonium, o.a.:

· u maakt een plan van eisen op en werkt een technische en financiële oplossing uit, u stemt die af met de betrokkenen

· u staat in voor het opmaken van vergunningsaanvragen en de besprekingen hiervan met alle betrokken partijen voor adviesverlening

· u staat in voor het opmaken en opvolgen van subsidieaanvragen i.f.v. deze dossiers

· u schrijft de technische bestekken uit, en maakt uitvoeringsplannen op.

· u coördineert de uitvoering van de verschillende werken met interne of externe uitvoerders en stelt hiertoe een planning op.

· u zorgt voor een efficiënte, tijdige, kwalitatieve en veilige uitvoering van de werken, en volgt samen met collega’s de technische, financiële en administratieve uitvoering van de werken op tot en met de oplevering.

· u communiceert met alle betrokken partijen, waaronder interne klanten, interne en externe uitvoerders rond de uitvoering van de werken.

· u staat in voor de eindevaluatie van het gerealiseerde project en onderneemt acties om de verdere opvolging van het project in de reguliere werking te implementeren.

· U bereidt grote raamcontracten voor ter ondersteuning van de activiteiten van de organisatie.

· U bent verantwoordelijk projectleider voor grotere facilitaire projecten en voert die uit conform de gebruikte projectmethodologie.

· u rapporteert aan uw (rechtstreeks) leidinggevende over de stand van zaken van uw opdrachten, omtrent eventuele moeilijkheden of problemen

· u staat in voor het uitwerken van acties ter verbetering van de reguliere werking van de dienst of het departement. Deze acties kaderen in het jaarplan van de dienst. Concreet betekent dit dat u per actie onder meer de doelstelling formuleert, de nodige contacten legt, instaat voor de implementatie en de nazorg ervan, enz. Indien nodig werkt u hiervoor samen met collega’s van de dienst of van andere diensten. U rapporteert ook geregeld over het verloop van de actie aan uw verantwoordelijke

· u staat uw medewerkers/collega’s op inhoudelijk vlak bij indien er zich problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers. U verwerkt zelf de complexe dossiers en staat in voor de communicatie met de belanghebbenden

· Je beschikt over een master diploma architect, industriële wetenschappen of ingenieurswetenschappen (industrieel / burgerlijk ingenieur) richting architectuur, bouwkunde, elektromechanica, elektrotechniek, energie, elektriciteit of elektronica-ICT.

· Je hebt een eerste ervaring met bouwkundige projecten rekening houdend met budgetteringen, inventarisatie van gebouwen, terreinwerk en opvolging van uitvoeringsdossiers.

· Je werkt planmatig en je hebt een goede technische kennis.

 

 

Tarief : Afhankelijk van het profiel

Termijn : 6 maanden (mogelijkheid tot verlenging)

Beschikbaar: onmiddellijk

« Back