• info@2-challenge.com

ERVAREN PROJECTCOƖRDINATOR ENERGIE IN GEBOUWEN

Onze klant is op zoek naar een ERVAREN PROJECTCOÖRDINATOR ENERGIE IN GEBOUWEN.

Deze persoon zal deel uitmaken van het “Built Environment” team.

Dit team faciliteert de energietransitie in de bebouwde omgeving met focus op gebouwen, districten en op stedelijke energie- en klimaatplanning.

Uitdagende onderzoeksprojecten coördineren, zowel gefinancierd onderzoek als adviesopdrachten.

Hij stuurt de voortgang aan binnen het interne projectteam en aligneert met de betrokken externe partners.

Als coördinator optreden in projecten zoals onder andere: cityzen-smartcity.eu, smartcities-infosystem.eu.

Als projectcoördinator het eerste aanspreekpunt zijn voor de klant en het externe gezicht zijn voor deze projecten op publieke evenementen.

Het voortouw nemen voor de operationele organisatie van deze projecten: contractopvolging, rapportering, coördinatie van de teamplanning, financiële opvolging van projecten. De dienstverlener aanvaardt gespecialiseerde opdrachten en verantwoordelijkheden en daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdende diensten te verstrekken aan onze klant en/of door haar aangeduide derden.

 

Profiel :

 

• In het bezit zijn van een Master diploma in het domein energie in gebouwen, bouwkunde, ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig.

• ten minste 5 jaar aantoonbare werkervaring bezitten in een consultancy of onderzoekscontext op het topic energie in gebouwen, of breder op het topic smart cities.

• Aantoonbare expertise/opgebouwde ervaring met Europese onderzoeksprojecten binnen FP7, IEE, H2020, Interreg is een belangrijke toegevoegde waarde, evenals expertise met contractonderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

• Aantoonbare ervaring hebben met projectcoördinatie, met oplevering volgens kwaliteitseisen, binnen gestelde budgettaire en tijdskaders, met tevreden klanten tot gevolg.

• De uitvoerder van de diensten geeft minimum 3 referenties van gelijkaardige reeds gepresteerde opdrachten. Verder worden volgende kwalificaties vereist:

• sterke organisator, aanleg hebben voor het aansturen en coachen van een projectteam; nauwkeurig, efficiënt en goed in cijfermatige opvolging (planning en financieel) zijn.

• Proactief zijn en graag werken in een dynamische omgeving die wendbaarheid vereist; complexe projectsituaties oplossingsgericht in goede banen kunnen leiden.

• Communicatief zijn, bij voorkeur enige ervaring hebben als spreker in publieke settings.

• Vloeiend gesproken en geschreven Nederlands - Engels

 

Tarief : Afhankelijk van het profiel

Termijn : 14 maanden

Beschikbaar zijn vanaf 1 mei 2019

« Back